Calendario
Info da proba

A Estrada

14/10/2018 11:00 - 13:00
Regulamento “ VIII MEMORIAL MANUEL BERGUEIRO”
CERORIESGO E REALE SEGUROS, organizan o Domingo día 14 de Outubro de 2018 a partir das
11:00 horas, en colaboración ca Concellería de Deportes, Novas Tecnoloxías e Participación
Cidadá do Concello da Estrada, Club Deportivo San Paio, CAI A Estrada e Atletismo A Estrada
o “VIII Memorial Manuel Bergueiro”. Esta proba é a segunda carreira puntuable para o VI
Circuito “Corre A Estrada Corre”.
REGULAMENTO
1.- PARTICIPANTES:
A proba estará baixo a supervisión e control de EmeSports. Poderán participar atletas federados e
non federados; Establecense as clasificacións según as idades que se detallan a continuación:
2.- CATEGORÍAS DOS PARTICIPANTES:
Poderán participar todas as persoas, sexan ou non federadas, das seguintes categorías:
PITUFOS: Atletas nados/as no ano 2013 e posteriores.
PRE-BENXAMÍN: Atletas nados/as nos anos 2011 e 2012.
BENXAMÍN: Atletas nados/as nos anos 2009 e 2010.
ALEVÍN: Atletas nados/as nos anos 2007 e 2008.
INFANTIL: Atletas nados/as nos anos 2005 e 2006.
CADETE: Atletas nados/as nos anos 2003 e 2004.
XUVENIL: Atletas nados/as nos anos 2001 e 2002.
JUNIOR: Atletas nados/as nos anos 1999 e 2000.
PROMESA: Atletas nados/as nos anos 1996, 1997 e 1998.
SENIOR: Atletas nados/as entre os anos 1984 e 1995.
VETERÁN/A A: Atletas nados/as entre 1974 e 1983.
VETERÁN/A B: Atletas nados/as entre 1964 e 1973
VETERÁN/A C: Atletas nados/as no ano 1963 e anteriores.
3.- PERCORRIDOS:
O percorrido da carreira absoluta seguirá un circuito de 3.200 metros aproximadamente, que na
proba absoluta terá un total de 9.600 metros. O resto das probas faranse en dous circuitos de 800
metros e de 500 metros.
HORA CATEGORÍA DISTANCIA APROX
11:00 h CADETE
XUVENIL/JUNIOR
PROMESA
SENIOR e VETERÁN
3.200 m (1 volta ó circuito C)
6.400 m (2 voltas ó circuito C)
9.600 m (3 voltas ó circuito C).
12:20 h INFANTIL 1.600 m (2 voltas ó circuito B).
12:40 h ALEVÍN 800 m (1 volta circuito Ojo morado
12:50 h PREBENXAMÍN 500 m (1 volta circuito A)
BENXAMÍN
13:00 h PITUFOS 100 m
13:15 h ENTREGA DE PREMIOS
Os percorridos estarán indicados, controlados e sinalizados. A organización contará coa colaboración
dos organismos municipais competentes, que regularán o tráfico o longo do percorrido ademáis de
servicio de ambulancia.
4.- INSCRICIÓNS:
* ADULTOS: (dende xuvenil ata veteráns) Ata o xoves día 11 de Outubro de 2018 as 23:59 horas
na web www.emesports.es (única forma de inscrición). Unha vez dentro da páxina, seguir as i
nstruccións para formalizar as inscricións que se desexen.
* ESCOLARES: (dende pitufos a cadetes) Ata o xoves día 11 de Outubro de 2018 as 23:59 horas
na web www.emesports.es (única forma de inscrición) onde deberán indicar os datos da inscrición
requeridos.
A organización resérvase o dereito de aceptar inscricións fora de prazo. Non se aceptarán
inscricións con datos incompletos ou sin todos os datos obrigatorios presentes no formulario de
inscrición online.
Haberá un límite de 500 inscritos na proba absoluta.
Calquera dúbida relacionada co proceso de inscrición poderán dirixirse ó teléfono 886.153.589.
Calquera dúbida relacionada coa organización da proba poderán dirixirse os teléfonos 986.570.030
ou no correo deporte s @aestrada.es
O PREZO da inscrición será o seguinte:
1. ADULTOS (xuvenil e superiores): 4,00 €
2. CATEGORIAS ESCOLARES (de pitufo a cadetes): GRATUITA
Non se aceptarán as inscricións fora de prazo, con datos incompletos ou sen tódolos datos
obrigatorios solicitados no formulario de inscrición.
5.- RETIRADA DE DORSAIS E CHIPS:
Realizarase o día da proba na Praza da Constitución, diante do Concello da Estrada, a partir das
9:00h.
CONTROL CON CHIP: As probas dende Xuvenil ata Veterans C estarán controladas a través dun
CHIP que se entregará a cada corredor no momento da recollida do dorsal e que deberá colocarse
na zapatilla antes da saída da súa proba.
TODOS OS CORREDORES TEÑEN A OBRIGA DE DEVOLVER O CHIP O FINALIZAR A SÚA
PROBA. AQUELES CORREDORES QUE NON ENTREGUEN O CHIP NON ENTRARAN NAS
CLASIFICACIONS NIN RECIBIRÁN NINGUN TIPO DE OBSEQUIO, habilitaranse caixas para
recollelos.
* DESCUALIFICACIONS: Todo corredor/a que incumpra as normas da competición ou as
establecidas nos regulamentos RFEA e FGA referentes a probas en ruta, será excluído a criterio dos
xuices da FGA que farán a supervisión técnica da proba. Todas as reclamacións deberán ser
dirixidas a organización da proba que as valorará cos xuices da FGA con prazo máximo de 30
minutos despois da publicación dos resultados da proba da que se efectúe dita reclamación.
6.- TROFEOS, PREMIOS e AGASALLOS:
 CATEGORIA ABSOLUTA:
Trofeo os tres primerios clasificados de cada categoría feminina e masculino.
Trofeo e premio para ós 7 primeiros/as corredores/as en cruzar a linea de meta na
proba, tanto en categoría feminina coma masculina, cos seguintes premios:
Proba Masculina Proba feminina
1º. Trofeo + 250€. 1º. Trofeo + 250€.
2º. Trofeo + 200€. 2º. Trofeo + 200€.
3º. Trofeo + 150€. 3º. Trofeo + 150€.
4º Trofeo + 125€. 4º. Trofeo + 125€.
5º. Trofeo + 100€. 5º. Trofeo + 100€.
6º. Trofeo + 75€. 6º. Trofeo + 75€.
7º. Trofeo + 50€. 7º. Trofeo + 50€.
 CATEGORÍAS ESCOLARES:
Trofeo ós tres primeiros clasificados de cada categoría feminina e masculina dende
BENXAMÍN ata VETERANS.
Medallas para todos os participantes da categoría PITUFOS (ata fin de existencias).
- So se poderá optar a trofeo na categoría que corresponda o participante segundo a
súa idade e na que figure inscrito en tempo e forma.
- Os premios non son acumulativos. Serán as clasificacións por categorías a pàrtir do
4º clasificado absoluto.
- Entregarase unha camiseta conmemorativa da proba a cada participante, tanto
escolar como absoluto ata esgotar existencias.
7.- OUTRAS CONSIDERACIÓN REGULAMENTARIAS.
As reclamacións ós resultados oficiais deberán formularse verbalmente a organización da
Competición non máis tarde de 30 minutos despois da publicación dos mesmos. Todo o non
previsto no presente regulamento, resolverase de acordo co Regulamento da RFEA en vigor. A
participación implica a total aceptación deste regulamento, e o descoñecemento do mesmo non
exime do seu obrigado cumprimento.
Haberá habilitado vestiarios no pavillón municipal Coto Ferreiro. O horario de apertura será a
partir das 10:00 ata as 14:00 horas.
Poderán consultar os resultados oficiais das probas nas web:
 www.emesports.es