Calendario
Info da proba

Cariño

18/08/2018 18:00 - 19:30
Regulamento REGULAMENTO X CARREIRA POPULAR CONCELLO DE CARIÑO
Artigo 1. Obxecto
Con esta proba pretendese crear e fomentar un hábito de vida saudable
entre a poboación, abandonando o sedentarismo, previndo e reducindo a
incidencia das súas enfermidades asociadas, y ofrecendo a posibilidade de
ocupar de forma saudable o seu tempo de ocio.
Artigo 2. Organización e colaboración
A proba denomínase X Carreira popular Concello de Cariño esta
organizada polo Servizo de Deportes do concello de Cariño e colaboran ou
patrocinan esta proba a Deputación provincial da Coruña, , Atmosfera sport,
Iberian partners S.A..
Vaise celebrar o sábado 18 de agosto, dende as 18:00 ata 21:00 horas, coa
saída no Paseo marítimo de Cariño e o recorrido é de 6400 metros ( 3 voltas
arredor do paseo marítimo. Ademais vanse celebrar diferentes categorías con
distintas distancias a percorrer e que son as seguintes:
Servizo de deportes
Concello de Cariño
Paseo Marítimo s/n
C.P.:15360 Cariño
A Coruña
Teléfono: 981420216
Email: davidfernandez@concellodecarino.com
2
CATEGORÍA NADOS/AS DISTANCIA HORA DE SAÍDA
Pitufos 2014-2018 50 m. 18:00 Aprox.
Prebenxamín 2011-2013 150 m. 18:05 Aprox.
Benxamín 2009-2010 300 m. 18:15 Aprox.
Alevín- Infantil 2005-2008 1000 m 18:25 Aprox.
Cadete- Xuvenil 2001-2004 2100 m. 18:35 Aprox.
Sénior 1984-2000 6400 m. 18:50 Aprox.
Veterano/a A 1967-1983 6400 m. 18:50 Aprox.
Veterano/a B 1966 ou antes 6400 m. 18:50 Aprox.
Haberá categorías tanto masculinas como femininas e entregarase medallas
ós 3 primeiros clasificados de cada proba ( masculina e feminina). En caso de
que algunha categoría quedase con poucos participantes xuntarase con outra.
Artigo 3.Inscrición.
A inscrición é gratuíta e farase a través da páxina web: www.galitiming.com/ ou
no enlace http://populardecarino.galitiming.com rematando o prazo ás
23.59 horas do xoves 16 de agosto. Os dorsais poderán retirarse o mesmo
sábado na saída (cobertizo do paseo marítimo) ata media hora antes da proba.
Artigo 4. Normas de participación.
Para formar parte desta proba é necesario que todos os participantes
acrediten a súa identidade coa presentación do seu D. N.I. á hora de recoller o
dorsal de cada proba.
O comité organizador resérvase o dereito de pechar as inscricións se as
razóns organizativas así o requirisen.
Todos os participantes na proba aceptan o seu regulamento e normativa,
formalizando a súa inscrición con todos os dereitos e obrigacións que lle
corresponden. Así mesmo, no momento da inscrición fan constar que non
padecen ningunha enfermidade que lles incapacite para a práctica de
actividade física e deportiva. Do mesmo xeito aceptan que a organización
publique fotos, imaxes ou calquera outra información nas súas redes sociais e
medios de comunicación.
3
Para participar na proba é obrigatorio o correcto uso do dorsal e chip
facilitado en cada proba por persoal da organización. En caso de non realizar
correctamente a colocación do dorsal ou chip non se garantirá que o resultado
sexa correcto.
Artigo 5. Normas de seguridade.
5.1 Seguro de Responsabilidade Civil.
Nesta proba mediante a súa inscrición o corredor consente
expresamente que os seus datos básicos sexan utilizados concello para a
tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros obrigatorios de
accidentes e Responsabilidade Civil. En todo caso e tal como establece a lei de
Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito ou correo
electrónico ó Servizo de deportes do Concello de Cariño:
deportes@concellodecarino.com
A organización asegurará a provisión de bebidas aptas para a práctica
deportiva na meta e en puntos intermedios das probas. Os participantes poden
ducharse no polideportivo municipal que se atopa a 1 km da zona de chegada.
Artigo 6. Regulamento da proba.
1. As reclamacións referentes os resultados oficiais, deberán ser feitas
verbalmente ao xuíz árbitro, non máis tarde de 30 minutos despois de
comunicarse oficialmente os resultados.
2. “Será motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos:
non realizar todo o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipular
este, falsificar datos persoais, competir co dorsal o chip/s de outra/s
persoa/s”.
3. “Os atletas con licenza federativa terán que atenerse o regulamento
de Disciplina Deportiva en vigor”.
4. “Os atletas con licenza pola FGA deberán competir ca camiseta oficial do
seu club”
5. “As persoas non inscritas oficialmente e que tomen parte da carreira a modo
particular, sen ser autorizadas polo organizador, no están amparadas
polos seguros da proba. E a organización non se fará responsable dos
danos que estás persoas podan causar o causarse”.
6. “Todo o non disposto na presente normativa rexerase polas normas de
Competición da FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo
o regulamentado por instancias superiores”.
4
Artigo 7. Reclamacións
Establécese un prazo de 24 horas hábiles para realizar calquera reclamación
respecto diso do desenvolvemento da proba. Dita reclamación presentarase
por escrito ante o Comité Organizador presentado cantas probas estime
oportunas. Devandito Comité actuará de oficio cando existan causas que así o
permitan e xustifiquen. A súa decisión última será inapelable.
Artigo 8. Cláusulas adicionais.
Primeira: Todos os participantes aceptan a publicación dos seus datos
persoais, así como fotografías da propia organización. Mediante a inscrición o
deportista consente expresamente que os seus datos sexan utilizados pola
organización, por cada concello e pola empresa Galitimig sports para
comunicacións sobre as súas actividades.
Segunda: A organización resérvase o dereito de cambiar os percorridos
predefinidos, probas convocadas ou modificar o regulamento se as condicións
así o requiren.