Calendario
Info da proba

Sanxenxo

26/08/2018 12:00 - 13:30
Regulamento REGULAMENTO DA PROBA
XIX MILLA VILA DE SANXENXO
 Tódolos corredores deberán formaliza-la súa inscrición na web
www.championchipnorte.com antes das 23:59 horas do xoves 23 de agosto
de 2018
 Tódolos corredores durante a proba deberán levar unha camiseta co dorsal
visible na parte frontal da mesma
 As categorías fixadas pola organización serán conforme o ano de nacemento.
Categorías
Prebenxamin 2011 – 2018
Benxamin 2009 – 2010
Alevín 2007 – 2008
Infantil 2005 – 2006
Cadete 2003 – 2004
Xuvenil - Junior 2001 – 2002
Promesa - Senior 1979 – 2000
Veteranos A 1968 – 1978
Veteranos B 1967 e anteriores
Milla Concello de Sanxenxo Élite
 A categoría prebenxamin deberá completar unha distancia de 200 m.
 A categoría benxamin deberá completar unha distancia de 400 m.
 A categoría alevín deberá completar unha distancia de 800 m.
 A categoría infantil deberá completar unha distancia de 800 m.
 A categoría cadete deberá completar unha distancia de 800 m.
 As restantes categorías completarán unha milla (1.609 m).
 Tódolos corredores que completen o percorrido na súa categoría, terán
dereito a recoller no lug
R/ Miraflores, 26 A Tel: 986 727 936
36960 Sanxenxo Fax: 986 727 910
Pontevedra
O.A. Terra de Sanxenxo
 O orde de saída das probas será o seguinte, segundo o seu horario:
Categorías
Prebenxamin 12:00
Benxamin 12:10
Alevín 12:20
Infantil 12:30
Cadete 12:40
Xuvenil - Junior 12:50
Promesa - Senior 12:50
Veteranos A 13:00
Veteranos B 13:00
Milla Concello de Sanxenxo 13:15
 Aqueles corredores que pola súa clasificación na liña de meta sexan
acreedores a un trofeo/medalla ou premio en metálico, terán adquiren a
obriga de acudir a entrega de premios e subir a recolle-lo mesmo.
 O primer clasificado de cada categoría recibirá un trofeo.
 Os segundos e terceiros unha medalla.
 Así mesmo, na categoría Concello de Sanxenxo os cinco primeiros terán un
premio en metálico.
Categoría Masculina Categoría Feminina
1
er clasificado 500 € 500 €
2º clasificado 250 € 250 €
3
er clasificado 125 € 125 €
4º clasificado 75 € 75 €
5º clasificado 25 € 25 €
 Os premios en metálico serán so para a categoría Concello de Sanxenxo.
 Os participantes na categoría Concello de Sanxenxo, asinarán un documento
conforme, onde aceptan que os premios en metálico faranse efectivos por
tranferencia bancaria ou por cheque nos días seguintes a celebración da
proba.
R/ Miraflores, 26 A Tel: 986 727 936
36960 Sanxenxo Fax: 986 727 910
Pontevedra
O.A. Terra de Sanxenxo
 Tódolos participantes no momento de inscribirse, aceptarán e cumprirán estas
normas.
 Calquera corredor que incumpla unha ou mais das presentes normas, será
descalificado pola organización da proba.
 A organización non se fará responsable de cualquier tipo de daño material ou
moral que se poda ocasionar como consecuencia da participación voluntaria
neste evento.
En Sanxenxo, 28 de xuño de 2018
O. A. TERRA DE SANXENXO