Calendario
Info da proba

Aios-Sanxenxo

27/05/2018 10:30 - 12:30
Regulamento REGULAMENTO
“XXXI VOLTA PEDESTRE A AIOS”
A “XXXI Volta Pedestre a Aios”, organizada pola Asociación Xuvenil OS RAPOSOS, celebrarase o vindeiro
Domingo 27 de Maio de 2018 a partir das 10:30 horas. A proba rexirase polo seguinte REGULAMENTO XERAL:
‐ PROBAS: (ver táboa) celebraranse 4 probas con percorridos e horarios diferentes según as categorías. A saída e
chegada de todas elas será no lugar de A Capela, diante da entrada ó recinto dasfestas:
PROBAS HORA CATEGORÍAS (masc. e fem.) Distancia
1ª 10:30 Pitufos: 2013 e posteriores.
Prebenxamíns: 2011‐2012
150 metros.
2º 10:45 Benxamíns: 2009‐2010
Alevíns: 2007‐2008
1.500 metros
3º 11:15 infantís: 2005‐2006
cadetes: 2003‐2004
3.250 metros
CATEGORÍAS FEMININAS
4º 11:45
XF: Xuvenís–Junior–Promesa:1996‐2002
SF: Senior: 1984‐1995
VAF: Veterano A: 1974‐1983
VBF: Veterano B: 1973 e anteriores
5.750 metros
CATEGORÍAS MASCULINAS
4º 11:45
XM: Xuvenís–Junior–Promesa:1996‐2002
SM: Senior: 1982‐1995
VAM: Veterano A: 1972‐1981
VBM: Veterano B: 1962‐1971
VCM: Veterano C: 1961 e anteriores
5.750 metros
CONTROL CON CHIP: Tódalas probas (excepto a 1ª proba de 150 metros) estarán controladas ao longo do percorrido a
través dun chip que se entregará a cada corredor e que deberá colocar nas súas zapatillas antes da saída. Os corredores
teñen a OBRIGA de devolvelo cando finalice a proba. AQUELES CORREDORES QUE NON ENTREGUEN O CHIP NON
ENTRARAN NAS CLASIFICACIONS NIN RECIBIRÁN NINGUN TIPO DE OBSEQUIO. Este Chip, finalizada a proba, non ten
ningunhautilidade.
DESCALIFICACIONS:
‐Todo corredor/a (DE CALQUIERA PROBA) que non entre en líña de meta co dorsal ben visible para a sua
identificación, cometa algunha irregularidade, ou non respete as indicacións dadas pola organización, será
automáticamente descalificado/a.
INSCRICIÓNS:
‐ ADULTOS: ata o Xoves 24 de Maio ás 24:00 horas na web (Única forma de inscrición):
www.championchipnorte.com. (se non eres usuario, debes darte de alta no apartado “rexistrarse” e seguir as
instruccións para formaliza‐las inscricións que desexes). Non se aceptarán as inscricións fora de prazo, con datos
incompletos ou sin todos os datos obrigatorios.
‐ ESCOLARES: ata o Xoves 24 de Maio ás 24:00 horas na dirección de correo osrapososdeaios@gmail.com ou no
teléfono 647 72 53 04 en horario de 10.00 a 20.00. Non se aceptarán as inscricións fora de prazo, con datos
incompletos ou sen todolos datos obrigatorios, sendo os seguintes os datos obrigatorios: Nome e Apelidos, Data de
nacemento, sexo, teléfono de contacto, correo electónico de contacto (se o ten), Localidade e Provincia.
PRECIO da inscrición (tódalas categorías, agás a de pitufos levan control con chip):
Propietarios Chip Amarillo Championchip: 3,00 €
Corredores sen Chip amarillo Championchip: 4,00 €
NOTA: A PRE‐INSCRICION NON SE COMPLETARÁ SE NON SE FAI O PAGO NO MOMENTO DE INSCRIBIRSE EN
WWW.CHAMPIONCHIPNORTE.COM. Límite de inscritos na proba absoluta 700persoas
Calqueira dúbida relacionada co proceso de inscrición deberedes dirixirvos ó teléfono: 982 81 68 84
Calqueira dúbida relacionada coa organización da proba: 647 72 5304
RETIRADA DE DORSAIS e CHIPS: Realizarase o día da proba no campo das festas de Aios, (ao carón da Capela de S.
Xoan de Aios) , no seguinte horario: de 9:00 h a 10:00h
‐ Os percorridos estarán indicados econtrolados.
‐ A organización contará coa colaboración dos organismos municipais competentes, que regularán o tráfico ao
longo do percorrido.
‐ Resultados: www.championchipnorte.com,www.correrengalicia.org.
TROFEOS, PREMIOS e AGASALLOS: no mesmo lugar da saida da proba, inmediatamente despois da finalización da
proba de absolutos.
PROBAS:
‐ Trofeos ós 1º 2º e 3º clasificados de cada categoría por idade esexo.
‐ Trofeos ó 1º tanto masculino coma feminina naCRONOESCALADA
‐ Agasallos según dispoñibilidade e ata fin deexistencias.
PREMIOS ECONÓMICOS:
‐ 200 € para o 1º absoluto, tanto Masculino coma Feminina.
‐ 150 € para o 2º absoluto, tanto Masculino coma Feminina.
‐ 100 € para o 3º absoluto, tanto Masculino coma Feminina.
Agasallos según dispoñibilidade e ata fin deexistencias.
‐ A Asociación Os Raposos non se fai responsable dos danos morais ou materiais que, a sí mesmos ou a outras
persoas, ocasionen os participantes desta carreira, así coma das neglixencias ou imprudencias que poidan cometer
durante o seu transcurso.
‐ Dado o carácter deportivo e popular da proba non se admitirán reclamacións, esperando o mellor espírito e
comportamento deportivo de tódolos participantes. a Organización resérvase o dereito a modificar este
regulamento se as circunstancias así o aconsellasen (informando oportunamente), e o non recollido no mesmo
resolverase según o criterio técnico da mesma, sendo as suas decisións inapelables. A participación implica a total
aceptación deste regulamento, e o descoñecemento do mesmo non exime do seu obrigado cumplimento.