Calendario
Info da proba

Á Rúa

06/05/2018 11:00 - 13:30
Regulamento O Club Atletismo Rúa en colaboración do Concello de A Rúa e a Delegación da F.G.A en Valdeorras e o control
da proba do Comité Galego de xuíces en Valdeorras, organizan a IIIª CARREIRA E ANDAINA “CONTRA EL
CANCER”, que se desenrolará o vindeiro 06 de MAIO do 2018, en A Rúa de Valdeorras.
PROBA OFICIAL DA F.G.A, proba con distancia non homologada.

O circuíto consta de unha volta de 7.150 m. para a carreira e para a andaina, totalmente chairo.
SAIDA e META estará situada na Estación de Autobuses do Concello de A Rúa.
1º.- As inscricións para a carreira e andaina se realizará a través da web de CARREIRAS GALEGAS, Ata as
23.59 h. do 03 de Maio ( http://www.carreirasgalegas.com/ )
2º.- Formas de inscricións e prezos:
3º.- As inscricións dos cativos Prebenxamín, Sub 10, Sub 12; Sub 14 e Sub 16, faranse ata 30 minutos antes do
inicio das probas.
4º.- A retirada de dorsais realizarase na secretaría habilitada para tal fin por el Club Atletismo Rúa, na estación
de autobuses de A Rúa, de 09.00 h. a 10.30 h.
5º.- Co dorsal da proba terás dereito a participar no sorteo que se realizará o rematar a proba.
Agradecese a inscrición con antelación.
O recadado cas inscricións será doado a “Asociación Española Contra o Cáncer”
Habilitarase unha FILA 0 para todo aquel que queira aportar unha doazón sen necesidade de
participar.
Carreira Absoluta
(populares e federados)
10 € - Ata as 21:00 h. do 03/05/2018 nas Tendas Trisport en A Rúa ,
O Barco.
- Ata as 23:59 h. do 03/05/2018 na web Carreiras Galegas
(http://www.carreirasgalegas.com/)
- No mesmo dia ata 1 hora antes do comezo da proba.
Carreiras de Menores
(populares e federados)
2 €
Andaina
(maiores de 16 anos)
10 €
Andaina de Menores
(menores de 16 anos)
2 € Os menores de 16 anos irán acompañados polos pais/titores
(ou familiar maior de idade).
IIIª CARREIRA E ANDAINA “CONTRA EL CANCER”
A RÚA DE VALDEORRAS 2018
CIRCUITO:
INSCRIPCIÓNS:
1º.-Tódolos participantes terán asignado un dorsal, este irá situado no peito e terá que ser
visible no desenrolo da proba.
2º.-Faranse control de paso en varios puntos do circuíto que a organización establecerá
durante o transcurso da proba polos cales terán que pasar os participantes para non ser
descalificados.
3º.- As reclamacións referentes os resultados oficiais, deberán ser feitas verbalmente ao
xuíz árbitro, non más tarde de 30 minutos despois de comunicarse oficialmente os
resultados.
4º.- Será motivo de descalificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar
todo o circuíto da carreira, non levar dorsal ou manipular este, falsificar datos persoais,
competir co dorsal ou chip/s de outra/s persoa/s.
5º.1.- Os atletas con licenza federativa tendrán que atérense o regulamento de
Disciplina Deportiva en vigor.
5º.2.-Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo feito de saír
acepta o presente regulamento.
5º.3.- Os atletas con licenza pola FGA deberán competir ca camiseta oficial do seu club.
6º.- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade
Civil e accidentes deportivos, excluídos os casos derivados de un padecemento latente,
imprudencia o inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan
excluídos os casos producidos polo desprazamento; o lugar da competición ou dende o
mesmo. Non se permitirá a existencia no percorrido de ningún vehículo axeno a organización,
estando estes últimos debidamente identificados.
7º.- A organización dispoñerá de SERVICIOS MÉDICOS E AMBULANCIA dende una hora antes
do comezo da carreira e ata media hora despois de pechar o acto. Os Servicios médicos, están
facultados para retirar da carreira a calquera participante que manifestase un mal estado
físico durante o desarrollo da mesma. Así mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a
cabo antes de tomar parte na carreira un recoñecemento de aptitude médico-deportivo que
descarte calquera patoloxía que impida a súa participación.
8º.- O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.
9º.- Todo o non disposto na presente normativa rexerase polas normas de Competición
da FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias
superiores.
REGULAMENTO:
- Haberá trofeo os 3 primeiros clasificados da Carreira Popular masculina e feminina.
- Haberá trofeo para o atleta ou andarín ”Mais Maior” e o ”Mais Xove”
- Haberá sorteo de regalos entre os participantes.
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e mediante a súa inscrición o corredor consente
expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros
obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia de día de ranking popular e probas de ruta. En
todo caso e tal como establece a lei de Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á Federación Galega de Atletismo. Avda. de Glasgow
13 15008 A Coruña
11.00H ANDAINA POPULAR 7.150 M
11.30H CARREIRA POPULAR 7.150 M
ABSOLUTO MASC. e FEM. Dende o 2002 en adiante
11.40H SUB-16 MASC. e FEM. 2003 e 2004 2.000 M
12.20H SUB-14 MASC. e FEM. 2005 e 2006 1.000 M
12.30H SUB-12 MASC. e FEM. 2007 e 2008 500 M
12.40H SUB-10 MASC. e FEM. 2009 e 2010 300 M
12.50H PREBENXAMÍNS MASC. e FEM. 2011 e anteriores 150 M
13.30H ENTREGA DE TROFEOS e
SORTEO DE REGALOS