Calendario
Info da proba

Coruña10-Paralelo

15/04/2018 8:45 - 10:15
Regulamento CARREIRA 10km
Todos os artigos non especificados neste anexo acolleranse ao Regulamento Xeral da Maratón Atlántica
C42.
a) SAÍDA E PERCORRIDO: A carreira de 10 km. compartirá percorrido co Maratón e efectuarase a saída
ás 08:45 h pechándose o control ás 10:15 h.
Ojo morado PRAZOS E COTA DE INSCRICIÓN:
PRAZOS COTA
Ata as 23:59 horas do 1 de abril de 2018 5 €
Prazo extraordinario: do 2 ao 8 de abril de 2018 15
c) INSCRICIÓN EN LIÑA: A través da pasarela de pago inserida na páxina online da Federación Galega de
Atletismo www.carreirasgalegas.com. Estará operativa dende a publicación deste regulamento, ata as
23:59 horas do 8 de abril de 2018.
c) INSCRICIÓN PRESENCIAL: Cubrindo a folla de inscrición e abonando a correspondente cota, no
Departamento de Deportes do Corte Inglés. Informarase da localización dos centros e datas de inscrición.
d) CATEGORÍAS:
CATEGORÍA ANO DE NACEMENTO
Sub 23 1996-1997-1998
Sub 20 1999-2000
Sénior Dende 1995 e anteriores ata veteranos.
Máster 1 De 35 a 40 anos cumpridos ata o día da proba.
Máster 2 De 41 a 49 anos cumpridos ata o dia da proba.
Máster 3 De 50 a 59 anos cumpridos ata o dia da proba.
Máster 4 A partir de 60 anos cumpridos ata o dia da proba.
Discapacitados en cadeira de rodas Nados/as en 2000 e anos anteriores
e) CLASIFICACIÓNS:
• Clasificación Xeral Absoluta
• 3 Primeiros clasificados de cada categoría
f) AVITUALLAMENTO: Instalarase un posto de avituallamento entre o Km. 6 e 7 da proba de 10 Km. e
ao pasar a liña de meta.
g) ENTREGA DE PREMIOS: A entrega de premios da carreira 10K, realizarase ás 11:30 h. na Praza de
María Pita.
Todo o non reflectido no presente regulamento rexerase por esta orde, polo Regulamento Xeral da
Maratón C42, polas normas de FGA, RFEA e da IAAF.