Calendario
Info da proba

Chantada

14/04/2018 17:00 - 19:30
Regulamento REGULAMETO

Non estará permitido o acompañamento dos participantes mediante o uso de vehículos de axuda. A non observancia desta norma implicará a descalificación dos atletas acompañados.

O dorsal deberá ser colocado visiblemente na parte dianteira do/a corredor/a, sen poder facer ningunha modificación no mesmo.

Na proba absoluta será obrigatoria a utilización do chip de cronometraxe suministrado pola organización excepto para os propietarios de chip amarelo que deben utilizar o seu.

Dado o espírito deportivo e popular desta proba non se admitirán reclamacións.

A organización da proba reservarase a facultade de decidir sobre calquera aspecto ou circunstancia non contemplada neste regulamento

En caso de cancelación do evento por causas alleas a organizción, non se devolverá o importe da inscrición.

Non se devolverá a cota de inscrición en caso de non poder asistir.

O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento

DECLARACIÓN D@ PARTICIPANTE

@ participante, polo feito de inscribirse, acepta todas as cláusulas deste regulamento e manifesta atoparse en perfecto estado de saúde para a proba, non padecendo enfermidades que lle impidan tomar parte na mesma, sendo o corredor/a @ únic@ responsable en caso de accidente ó non cumplir a normativa. A organización declina toda responsabilidade dos danos que os participantes poidan ocasionar durante a proba, tanto a si mesmos como a terceiros.
Tod@s @s participantes estarán cubertos por unha póliza de responsabilidade civil e un seguro de accidentes, que cubrirán as incidencias inherentes da proba, e nunca como derivación dun padecemento ou enfermidade latente, imprudencia, neglixencia, inobservancia das leis e articulado do regulamento, etc. A organización declina toda responsabilidade polos danos que @s participantes en esta proba poidan causarse a si mesmos, como a outras persoas polas causas anteriormente citadas.

CARREIRA ABSOLUTA

Categorías:

Estableceranse as seguintes categorías masculinas e femeninas:

Xuvenil……………... entre 2001 - 2002
Junior………………. entre 1999 - 2000
Promesa…………… entre1996 - 1998
Senior………………. 1995 ata 34 anos
Veteráns/as A ………35 a 44 anos
Veteráns/as B ………45 a 54 anos
Veteráns/as C ………55 anos e posteriores

INSCRICIÓNS

A través da Web www.championchipnorte.com a partir do 1 de marzo de 2018

Presencial : Cafetería Capitol e electrodomésticos Lage

Custo da inscrición na carreira absoluta: 5€ de dereitos de inscrición máis 2€ de aluguer de chip para non propietarios de chip amarelo Championchip.
A inscrición para as categorías handbike e cadeira de rodas é gratuita.


Peche de inscricións o mércores 11 de abril ás 24:00h

Non se aceptan inscricións por teléfono ou fax

Para poder inscribirse on-line serán obrigatorios os seguintes datos:

- DNI con letra
- Nome
- Apelidos
- Data de nacemento
- Sexo
- Clube (no caso de telo)
- Localidade
- Teléfono móbil
- Se é atleta empadroado/a en Chantada

A organización resérvase o dereito de non inscribir a quen non cubra correctamente os datos requeridos e, polo tanto, non deixalo participar na proba.

ENTREGA DE DORSAIS E CHIPS DE CRONOMETRAXE CHAMPIONCHIP

Os dorsais e os chips de cronometraxe entregaranse o día da proba (14 de abril) na Prz. do Mercado de 12:00 a 16:45h.

PREMIOS
CARREIRA 10000m

1º/1ª Clasificad@ ………..Trofeo e vale de 150€
2º/2ª Clasificad@ ………..Trofeo
3º/3ª Clasificad@ ………..Trofeo

1º/1ª, 2º/2ª e 3º/3ª clasificados das categorías:

Xuvenil
Junior
Promesa
Senior
Veteráns/as A
Veteráns/as B
Veteráns/as C

CARREIRA 5000m

1º/1ª Clasificad@ ………..Trofeo
2º/2ª Clasificad@ ………..Trofeo
3º/3ª Clasificad@ ………..Trofeo

PREMIOS ESPECIAIS

CARREIRA 10000m

1º/1ª Clasificad@ local…………………… Trofeo
2º/2ª Clasificad@ local…………………… Trofeo
3º/3ª Clasificad@ local…………………… Trofeo

CARREIRA 5000m

1º/1ª Clasificad@ local…………………… Trofeo
2º/2ª Clasificad@ local…………………… Trofeo
3º/3ª Clasificad@ local…………………… Trofeo

Considerarase como local o atleta empadroado en Chantada.
Todos os participantes na carreira de adaptados recibiran o mesmo recoñecemento, independentemente do posto en que se clasifiquen

Trofeo especial para o corredor ou corredora de mais idade.

Os premios non son acumulables

Avituallamento final para tod@s @s atletas que rematen a proba, na zona habilitada pola organización.
INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O ATLETA

Duchas: Estarán a disposición d@s atletas nas instalacións das piscinas municipais

Proba puntuable para o circuito correrengalicia


INFORMACIÓN E RESULTADOS

Na páxina da proba: www.championchipnorte.com
www.correrengalicia.org

CARREIRAS MENORES

As carreiras de 100 e 500m son participativas e non se tomarán tempos.

A carreira de 2500m. é competitiva e será cronometrada.

INSCRICIÓNS

A través da Web www.championchipnorte.com (gratuita)

Presencial : Cafetería Capitol e electrodomésticos Lage

Peche de inscricións o mércores 11 de abril ás 24:00h

Non se aceptan inscricións por teléfono ou fax

Para poder inscribirse tanto por correo electrónico como presencialmente serán obrigatorios os seguintes datos:

- DNI con letra se ten
- Nome
-Apelidos
-Data de nacemento
-Clube (no caso de telo)
-Localidade

A organización reservarase o dereito de non inscribir a quen non cubra correctamente os datos requeridos e, polo tanto, non deixalo participar na proba.

HORARIOS E PERCORRIDOS:
17:00h ….(nados entre 2011 e 2015)..…... 100m. aprox.
17:10h…. (nados entre o 2007 e 2010)…. 500m. aprox.
17:20h:…Infantil e cadete...(nados entre 2003 e 2006)...... 2500m. aprox

ENTREGA DE DORSAIS
Os dorsais entregaranse o día da proba (14 de abril) na Praza do Mercado de 12:00 a 16:30.

PREMIOS CARREIRA 2500m
1º/1ª Clasificad@ ………..Trofeo
2º/2ª Clasificad@ ………..Trofeo
3º/3ª Clasificad@ ………..Trofeo

Tod@s @s nen@s que participen nas carreiras menores recibiran unha medalla conmemorativa e avituallamento ao remate de cada proba.

Trofeo especial para o corredor ou corredora de menor idade que se dará a coñecer ao principio da entrega de premios da carreira absoluta.


CARREIRA POLA INTEGRACIÓN

Aberta a participantes con calquer tipo de discapacidade

HORARIOS E PERCORRIDOS:

17:45h ……… 100m

INSCRICIÓNS

A través da Web www.championchipnorte.com (gratuita)

Presencial : Cafetería Capitol e electrodomésticos Lage

Peche de inscricións o mércores 11 de abril ás 24:00h

Non se aceptan inscricións por teléfono ou fax

Para poder inscribirse tanto por correo electrónico como presencialmente serán obrigatorios os seguintes datos:

- DNI con letra
- Nome
-Apelidos
-Data de nacemento
-Clube (no caso de telo)
-Localidade

Tod@s @s participantes nesta proba recibiran unha medalla conmemorativa e avituallamento ao remate da mesma.