Calendario
Info da proba

Castro-trail (Barbadás)

06/05/2018 9:00 - 12:00
Regulamento III CASTRO TRAIL
1.- ORGANIZACIÓN E TIPOS DE PROBAS
1.1.- III CASTRO Trail que se celebrará o día 6 de Maio con saída e chegada na vila
de Sobrado do Bispo, (concello de Barbadás) situado a tan só 7 km da cidade de
Ourense.
1.2.- Probas
MODALIDAD DISTANCIA DESNIVEL SAÍDA CATEGORÍAS PREMIOS
TRAIL Largo 24 km 850+
09:00
Absoluta, Senior (18-
45 años), Veterano
(+ 46 años)
1º,2º,3º masculino
e femenino
1º,2º,3º por
*equipos
TRAIL corto
15 km 440+
Absoluta
1º,2º, 3º masculino
e femenino
ANDAINA Non competitiva
* Novidade: no Trail Largo poderase ademaís participar tamén por equipos. Con un mínimo de
5 componentes, tendo que haber a lo menos obligatoriamente unha fémina.
No momento da inscripción en Championchipnorte deberase señalar no equipo co que se
participa.
O tempo final do equipo será a suma dos 5 mellores tempos nos que esté incluido polo menos
unha componente femenina.
1.3.- Perfil Trail
1.4.- Avituallamentos
Liquido Sólido
Km 6 x x
km 12 x
km 18 x x
1.5.- Premios
TRAIL Largo
- Individual: 1º absoluta (masc. e fem): Trofeo + 50 €
- Equipos: 1º.-Trofeo + 200 €
2º.-Trofeo + 150 €
3º.-Trofeo + 75 €
TRAIL mini - 3 primeiros clasificados absoluta (masc. e fem.): Trofeo
1.6.- A Organización poderá realizar as modificacións que considere necesarias no
percorrido, incluso a suspensión da proba por motivos de seguridade si as
autoridades competentes así o aconsellan por razóns meteorolóxicas ou por outras
causas de forza maior.
O percorrido estará sinalizado con cinta plástica. Será obrigatorio seguir o itinerario
marcado e pasar polos controis reglamentarios establecidos ao efecto. O corredor que
acurte, non faga o itinerario correcto, ou non pase polos puntos de control, será
DESCALIFICADO.
1.7. O pago da inscripción na carreira inclúe un seguro de responsabilidade en caso
de lesión ou accidente durante a participación en algunha das probas.
1.8.- A realización da inscripción implica que os corredores entenden e aceptan as
condicións do presente regulamento, que participan baixo a súa enteira
responsabilidade, e afirman posuir unhas condicións físicas suficientes para a
realización da proba na que se inscriben.
1.10- Calquera cambio ou modificación que afecte o desenrolo da proba será
oportunamente comunicado a través da páxina oficial da proba
( https:// www.facebook.com/Castro-Trail-606428919495991/ ) e no seu caso tamén na
páxina de championchipnorte.
Recoméndase seguir a páxina de facebook para estar o día das novedades.
1.11.- Débese ter en conta que as probas discorren por paraxes naturais que
debemos protexer, non debemos ensucialos nin deterioralos arroxando desperdicios.
Será motivo de descalificación o incumplimento desta norma.
3.- INSCRIPCIÓN
3.1.- A través de www.championchipnorte .com ata o día 2 de Maio de 2017.
3.2.- A inscripción na andaina poderase efectuar nos seguintes establecementos
colaboradores, donde xa se lle entregarán os dorsais:
- Bar San Juan: calle San Juan, (Sobrado do Bispo)
- Runmaniak: Avda de Buenos Aires 17 (Ourense)
- Deportes Redonet: Rúa Ervedelo 21 (Ourense)
-
3.3.- Non se admitirán cancelacións da incripción.
Prezos:


TRAIL Largo TRAIL corto Andaina
14 € 12€ 6€


- Nas modalidades de TRAIL os que non posuan chip propio de championchip
deberán abonar 1€ máis.
- O pago da inscripción inclue: agasallo por participación, pinchos e bebida o final
da proba e seguro de responsabilidade obrigatorio.
4.- ENTREGA DE DORSAIS
4.1.- Trail largo e corto: O día da carreira na Praza do San Xoan, a partir das 07.30
horas ata 15’ antes do inicio da proba.
4.2.- Andaina: nos locais habilitados xa mencionados, e os que a realicen a través
da páxina de championchipnorte entregaranse según o punto anterior.
5.- OUTRA INFORMACIÓN
- Duchas no parque do Fidalguiño que está situado a 150 m da liña de meta.
- O coñecemento do reglamento é obrigatorio e vincula a tódolos participantes.
- É obrigatorio prestar axuda a outro participante accidentado e comunicalo.
- Todo participante ten a obriga de facilitar o paso cando vai ser adiantado.
- A Organización resérvase o dereito de admisión na proba