Calendario
Info da proba

A Veiga

18/08/2018 19:00 - 21:00
Regulamento IVª CARREIRA E ANDAINA POPULAR
TREVINCA - A VEIGA
18 DE AGOSTO 2018
O Concello de A Veiga, en colaboración coa Delegación da F.G.A en Valdeorras e o Club ADAS, organizan a
IVª CARREIRA E ANDAINA POPULAR TREVINCA - A VEIGA, que se desenrolará o vindeiro
18 de agosto do 2018, a partir das 19.00 h.
PROBA OFICIAL DA F.G.A

As distancias son orientativas e non homologadas.
O circuíto consta de dúas volta de 3.000 m.
SAIDA e META estará situada na Praza do Concello de A Veiga (VER ANEXO)
1º.- As inscricións absoluta para a carreira se realizará a través a web de CARREIRAS GALEGAS
(http://www.carreirasgalegas.com), ou ben nos puntos habilitados para a mesma, ata as 23.59 h. do 16 de
agosto.
2º.- Formas de inscricións e prezos:
3º.- As inscricións dos cativos Prebenxamín, Sub 10, Sub 12, Sub 14 e Sub 16, faranse ata 30 minutos antes do
inicio das probas, sendo esta inscrición gratuíta.
4º.- A retirada de dorsais realizarase na secretaría habilitada para tal fin, na Praza do Concello de A Veiga,
de 17.00 h. a 18.30 h.para a andaina.
A retirada de dorsais para a carreira relizarase no mesmo sitio de 18 a 19.30 h.
Agradecese a inscrición con antelación.
Carreira Absoluta
(populares e federados)
8 € con bolsa do corredor Ata o 16 de agosto Oficina de Turismo de A Veiga,
Tendas Trisport en A Rúa, O Barco ou en Carreiras
Galegas
Carreira Absoluta
(populares e federados)
4 € sen bolsa do corredor No mesmo dia ata 1 hora antes do comezo da proba
Andaina 8 € con bolsa do corredor Ata o 16 de agosto Oficina de Turismo de A Veiga ,
Tendas Trisport en A Rúa, O Barco ou en Carreiras
Galegas
Andaina 4 € sen bolsa do corredor No mesmo dia ata 1 hora antes do comezo da proba
IVª CARREIRA E ANDAINA POPULAR
TREVINCA - A VEIGA
18 DE AGOSTO 2018
CIRCUÍTO:
INSCRIPCIÓNS:
1º.-Tódolos participantes terán asignado un dorsal, este irá situado no peito e terá que ser
visible no
desenrolo da proba.
2º.-Faranse control de paso en varios puntos do circuíto que a organización establecerá
durante o transcurso da proba polos cales terán que pasar os participantes para non ser
descualificados.
3º.-As reclamacións deberán ser feitas verbalmente ao xuíz árbitro, non más tarde de 40
minutos despois de comunicarse oficialmente os resultados.
4º.-Será motivo de descualificación, entre outros, os seguintes aspectos: non realizar todo o
circuíto da
carreira, manipular o dorsal, falsificar datos persoais.
5º.-Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo feito de saír acepta
o presente
regulamento.
6º.- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade
Civil e accidentes deportivos, excluídos os casos derivados de un padecemento latente,
imprudencia o inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan
excluídos os casos producidos polo desprazamento; o lugar da competición ou dende o
mesmo. Non se permitirá a existencia no percorrido de ningún vehículo axeno a organización,
estando estes últimos debidamente identificados.
7º.- A organización dispoñerá de SERVICIOS MÉDICOS E AMBULANCIA dende una hora antes
do comezo da carreira e ata media hora despois de pechar o acto. Os Servicios médicos, están
facultados para retirar da carreira a calquera participante que manifestase un mal estado
físico durante o desarrollo da mesma. Así mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a
cabo antes de tomar parte na carreira un recoñecemento de aptitude médico-deportivo que
descarte calquera patoloxía que impida a súa participación.
8º.- O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.
9º.- Todo o non previsto na presente normativa se rexerá polas normas de competición da
FGA, RFEA e IAAF para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias
superiores.
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e
mediante a súa inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos
sexan cedidos a esta entidade para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros
obrigatorios de accidentes e Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia de día de
ranking popular e probas de ruta. En todo caso e tal como establece a lei de Protección de
Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á Federación Galega de
Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña
REGULAMENTO:
- Haberá trofeo os 3 primeiros clasificados da Carreira Popular masculina e feminina.
- Haberá trofeo para o primeiro, segundo e o terceiro clasificado nas seguintes categorías:
Sub18-20, Sub 23-Sen, Máster A-B-C-D-E masculino e feminino.
- Haberá trofeo para o primeiro atleta local masculino e feminino.
- Nas carreiras de Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10 e Prebenxamíns entregaranse medallas
para tódolos participantes ata chegar os 15 primeiros de cada categoría.
- Os trofeos non serán acumulativos.
19.00H ANDAINA POPULAR 8.000 M
20.00H CARREIRA POPULAR 6.000 M 2 voltas
SUB 23 E SENIOR MASC. e FEM Dende o 1998 ata 34 anos.
SUB 18-SUB 20 MASC. e FEM 1999, 2000 2001 e 2002
MASTERS MASC.“A” e FEM.“A” 35 A 44 ANOS
MASTERS MASC.“B” e FEM.“B” 45 A 54 ANOS
MASTERS MASC. “C” e FEM.“C” 55 A 64 ANOS
MASTERS MASC. “D” e FEM. “D” 65 A 74 ANOS
MASTERS MASC. “E” e FEM. “E” 75 ANOS EN ADIANTE
20.00H SUB 16 MASC. e FEM. 2003 e 2004 3000M 1 volta
20.45H SUB 14 MASC. e FEM. 2005 e 2006 600 M
20.50H SUB 12 MASC. e FEM. 2007 e 2008 500 M
20.55H SUB 10 MASC. e FEM. 2009 e 2010 300 M
21.00H PREBENXAMÍNS MASC.e FEM. 2011 e anteriores 150 M
21.10H ENTREGA DE TROFEOS