Calendario
Info da proba

Coruña Corre-San Pedro de Visma

01/07/2018 10:30 - 13:00
Regulamento CROSS SAN PEDRO DE VISMA
“CENTENARIO PADRE RUBINOS” -1/07/2018
INSCRICIÓNS: Data límite será o mércores 27 de xuño ás 24:00 horas.
Inscrición online: www.coruna.es/carreraspopulares
Inscrición presencial do 12 ao 23 de xuño: cubrindo a folla de inscrición e aboando
a correspondente cota, no Departamento de Deportes de El Corte Inglés.
A Coruña
Departamento de Deportes (7ª planta) de El Corte Inglés de Ramón y Cajal, 57 y 59.
Departamento de Deportes (2ª planta) de El Corte Inglés de Marineda City (Carretera
Baños de Arteixo s/n. Polígono de A Grela).
Santiago de Compostela
Departamento de Deportes de El Corte Inglés. (Rúa do Restollal, 50 15702 Santiago de
Compostela, A Coruña).
Vigo
Departamento de Deportes de El Corte Inglés. (C/ Gran Vía, 28, Vigo, Pontevedra)
HORARIO DE SAÍDAS E DISTANCIAS*
CATEGORÍA HORA DISTANCIA
ABSOLUTA 10:30 6.725 m. aprox.
XUVENIL 11:35 2.605 m. aprox.
CADETE 11:35 2
LUGAR E RECOLLIDA DE DORSAIS
• Sábado 30 de xuño no Centro Cívico San Pedro de Visma 11:00 a 20:30 h
• Domingo 1 de xullo: no Centro Cívico San Pedro de Visma ata unha hora
antes do inicio da carreira absoluta
• Domingo 1 de xullo: ata 1 h. antes do inicio de cada unha das carreiras de
Menores, realizarase na Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos –
Escuela Infantil (Ronda de Outeiro, 325 – 15011 A Coruña. Telf. 981901122)
LUGAR DE SAÍDA E META CARREIRA ABSOLUTA:
• Saída: Rúa San Pedro de Visma, cruce con rúa Aguillón, próximo ao Centro
Cívico.
• Meta: Aparcadoiro do Parque Adolfo Suárez (zona lateral da Real Institución
Benéfico Social Padre Rubinos)
LUGAR DE SAIDA E META CARREIRAS MENORES:
• Saída e Meta: Aparcadoiro do Parque Adolfo Suárez (zona lateral da Real
Institución Benéfico Social Padre Rubinos).
SERVIZO DE GUARARROUPA
O día da carreira, de 9:30 a 13:00 horas na Real Institución Benéfico Social Padre
Rubinos – Escuela Infantil
PECHE DE CONTROL DA PROBA ABSOLUTA:
Ás 11:25 horas.
SERVIZO DE DUCHAS
Campos de fútbol de San Pedro de Visma. Horario: de 11:00 a 14:00 h.
USO E DEVOLUCIÓN DO CHIP:
a) O chip ha de ir correctamente atado nos cordóns das zapatillas ou cunha
tobillera á altura do nocello, ou pegado ao dorsal segundo o tipo de chip
que utilice o corredor. Chip amarelo de propietarios (non se devolve)
Ojo morado Chip para todo ou circuíto (non se devolve ata a finalización do Circuíto)
c) Chip desechable pegado ao dorsal, de uso exclusivo para cada unha das
carreiras (Non se devolve)
AVITUALLAMIENTO DE META:
Proporcionarase auga e avituallamiento sólido, a todos os participantes en cada unha
das categorías no punto de avituallamiento que estará situado nun lugar visible
despois da meta.
COLOCACIÓN PÚBLICA DAS CLASIFICACIÓNS:
Anunciarase por megafonía, a localización e o momento no que as clasificacións de
cada carreira estean colocadas ao público.
ENTREGA DE PREMIOS:
Horario e lugar: ás 13:00 horas no Palco situado en zona de meta no aparcadoiro do
Parque Adolfo Suárez (zona lateral da Real Institución Benéfico Social Padre
Rubinos).
• Os atletas premiados deberán situarse na zona próxima á entrega de premios no
momento en que por megafonía se anuncie o inicio da mesma, así como estar
pendentes do momento en que se chame a cada unha das categorías.
• Agradecemos aos responsables dos clubes que teñan constancia de que o atleta
non está presente, o comunique na zona de premiación, para evitar esperas
innecesarias.
• Exclusivamente poderán subir ao podium os atletas premiados.
• Con carácter xeral, os atletas que non se presenten á recollida do seu premio no
momento da entrega, perderán o dereito para recollelo.
• Para aqueles que poidan alegar unha causa xustificada pola súa ausencia no
momento da entrega, deberán poñerse en contacto co Servizo Municipal de
Deportes durante un prazo máximo de 15 días, onde se custodiarán os trofeos non
recollidos.
MEDIOS DE CONTACTO:
• Servizo Municipal de Deportes (Palacio dos Deportes de Riazor - 1ª planta), de
luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
• Por e-mail á seguinte dirección: carreraspopulares@coruna.es
• Teléfonos de información: 981 18 98 00 (Ext. 25025 - 25038)
• Web: www.coruna.es/carreraspopulares